Dyskusja „Troska jest żywa i aktualna – opiekunowie osób z niepełnosprawnościami”

17 marca 2023 roku w godz. 17:00-19:00 zapraszamy do Biblioteki Wolność, Plac Wolności w Łodzi. W tym dniu odbedzie się dyskusja organizowana przez Sekcję wraz z PTS Oddział Łódzki, pt. Troska jest żywa i aktualna – opiekunowie osób z niepełnosprawnościami.

Inspiracją do spotkania jest książka Magdaleny Moskal „Emil i my”, w której Autorka opowiada na podstawie własnego doświadczenia biograficznego o pracy opiekuńczej, o trosce, a także o roli matki dziecka z niepełnosprawnością oraz roli matki w ogóle. Autorka pokazuje codzienność swojej rodziny, jej radosne strony i te, które ją złoszczą, przedstawia spotkania z bliskim i dalszym otoczeniem, a także swoje zmagania z systemem. Poprzez indywidualne doświadczenie Autorki porozmawiamy o sytuacji osób opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami, przede wszystkim o tym, że chciałyby one godnie troszczyć się o swoich bliskich.

Do rozmowy zaproszone zostały:

Magdalena Moskal, redaktorka i nauczycielka akademicka. Prowadzi zajęcia na edytorstwie UJ. Publikowała m.in. w miesięczniku „Znak”, magazynie „Pismo”, „Dwutygodniku” i „Nowej Europie Wschodniej”. Jest matką trójki dzieci. Jej książka Emil i my. Monolog wielodzietnej matki (Karakter, 2021) została nagrodzona nagrodą Krakowską Książką Miesiąca.

Agnieszka Wołowicz, doktor habilitowana, pedagog specjalny, psycholog kliniczny. Adiunkt na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się̨ badaniami w obszarze disability studies, jest autorką publikacji dotyczących kobiet z niepełnosprawnościami. Działaczka organizacji pozarządowych, zaangażowana w projekty społeczne dotyczące wdrażania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Mariola Racław (moderatorka spotkania), doktor habilitowana, socjolożka. Pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Jej główne pola zainteresowań badawczych to: socjologia rodziny oraz starzenia się i niepełnosprawności a także analizy polityki rodzinnej i ludnościowej w perspektywie socjologicznej. Autorka artykułów, publikacji naukowych oraz analiz i ekspertyz dotyczących obszaru pomocy społecznej, polityki rodzinnej i ludnościowej. Współzałożycielka i wiceprzewodnicząca Sekcji Socjologii Niepełnosprawności PTS.  Członek RRL.

 

 

plakat opisujący wydarzenie zawia informacje o tytule wydarzenia, uczestniczkach i miejscu dyskusji