Lista (nieobecności). Niepełnosprawność w podręcznikach szkolnych 

Societas/Comunitas 2-2 2(26) 2018 Studia o niepełnosprawności

Przegląd Socjologii Jakościowej, 2018, nr 3 (XIV)

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 2017, nr 60

Studia Socjologiczne 2014 nr 2 (213)

Aktywni Niepełnosprawni? Obywatelski i społeczny potencjał środowiska osób niepełnosprawnych, 2016, Wydawnictwa AGH

Polscy (nie)pełnosprawni. Pomiędzy deklaracjami i realiami Polscy (nie)pełnosprawni. Pomiędzy deklaracjami i realiami 

Seria „Aktywni (nie)pełnosprawni”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Projekt pt. Polscy (Nie)pełnosprawni

Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej 

Zatrudniając niepełnosprawnych. Dobre  praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach Europy 

Raporty PFRON