Ogólnopolski konkurs organizowany przez PFRON na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poświęcone problematyce niepełnosprawności „Otwarte drzwi”. 

Nagrody PTS

Konkurs o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej.