Zaproszenie do publikacji – „Nowe technologie a empowerment osób z niepełnosprawnościami”

CFP: Numer specjalny “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”

„Wpływ nowoczesnych technologii na empowerment osób z niepełnosprawnościami: Zmiana paradygmatu czy nowa pespektywa?”

Współczesne technologie informacyjne, takie jak gry komputerowe, media społecznościowe (SM), sztuczna inteligencja (AI) i doświadczenia w wirtualnej rzeczywistości (VR), rewolucjonizują sposób, w jaki osoby z niepełnosprawnościami są reprezentowane i uczestniczą w społeczeństwie. Interaktywne narzędzia i gry oparte na nowych technologiach nie tylko umożliwiają personalizację i dostosowanie interfejsu, ale także tworzą przestrzeń dla innowacyjnych rozwiązań wspierających różne rodzaje niepełnosprawności. Niestety mogą również przyczyniać się do dalszego wykluczenia, stygmatyzacji i marginalizacji osób z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy do przesyłania tekstów do numeru specjalnego Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, którego celem jest ukazanie zmieniającej się dynamiki narracji wokół niepełnosprawności w kontekście nowoczesnych technologii, które nie tylko odtwarzają, ale także zmieniają sposób, w jaki społeczeństwo postrzega niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnościami.

Szczególnie zapraszamy do przesyłania artykułów skupiających się na:

– Odtwarzaniu reprezentacji niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnościami obecnych w mediach społecznościowych, grach komputerowych i VR.

– Przedstawieniu potencjału nowoczesnych technologii (gier komputerowych, VR, AI, mediów społecznościowych) w kształtowaniu reprezentacji osób z niepełnosprawnościami i tworzeniu otoczenia otwartego na różnorodność.

– Rozważeniu kwestii dostępności i zaprezentowaniu zastosowania współczesnych technologii w umożliwianiu włączającego dostępu dla osób niepełnosprawnych do obszarów gier, nowych mediów i VR.

Prosimy o przesłanie propozycji artykułów do 30 marca 2024 roku na adres: sekcjasnpts@gmail.com

Na gotowe artykuły czekamy do 30 maja 2024 roku!

Artykuły powinny być przygotowane wg wytycznych czasopisma, https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/_instrukcja-redakcyjna_