Cel konferencji

Zainicjowanie i stworzenie debaty na temat aktywności zawodowej oraz pracy osób z niepełnosprawnościami ma dziś istotne znaczenie. Stanowią one bowiem w życiu osoby z niepełnosprawnością bardzo ważny element kształtujący jej podmiotowość ekonomiczną oraz poczucie niezależności i samostanowienia. Wpływają też w istotny sposób na tożsamości budowane przez osoby z niepełnosprawnościami. Pozwalając na zbudowanie pozywanego obrazu samych siebie oraz tworząc przestrzeń dla zmiany stereotypowego wyobrażenia o osobach z niepełnosprawnościami w społeczeństwie.

Dziś, kiedy wracamy do normalności po okresie epidemii wywołanej wirusem COVID-19 podjęcie zagadnienia pracy osób z niepełnosprawnościami jest szczególnie istotne. Z jednej strony ten czas spowodował przyspieszenie szeregu zmian na rynku pracy, a jednocześnie zdynamizował procesy zachodzące pod wpływem coraz większego znaczenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych we współczesnej gospodarce. W XXI wieku w rozwiniętych społeczeństwach źródłem wzrostu gospodarczego i generowania zysku stała się wiedza i umiejętności z zakresu projektowania systemów informatycznych, przetwarzania informacji oraz budowania przestrzeni do komunikacji i aktywności konsumpcyjnych online we wszystkich sektorach i barażach gospodarki. Rozwijający się segment rynku IT, e-commerce oraz usług online sprzyjają wprowadzaniu elastycznych form pracy oraz telepracy. Zmiany te jednocześnie otworzyły dla osób z niepełnosprawnościami rynek pracy, ale stały się również przyczyną wykluczenia dla osób nie mających odpowiednio rozwiniętych umiejętności i kompetencji cyfrowych.

Z drugiej strony można dostrzec dziś zwrot w kierunku społecznej odpowiedzialności biznesu oraz docenianiu różnorodności w procesach projektowania i wdrażania rozwiązań komercyjnych w szeregu branż. W wielu podmiotach gospodarczych i firmach wprowadzane są wytyczne wpisujące się w realizację w praktyce polityki różnorodności. Wszystko to sprawia, że osoby z niepełnosprawnościami są coraz częściej nie tylko obecne na otwartym rynku pracy, np. w branży IT. Jednocześnie jednak należy zauważyć opierając się na danych GUS, że wskaźniki zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami wciąż są stosunkowo niskie i wiele osób w wieku produkcyjnym nadal pozostaje poza rynkiem pracy. W ten trend wpisuje się też rozwój inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości społecznej, które nastawione są na promocję zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnościami. Prowadzone przez przedsiębiorstwa społeczne kawiarnie, restauracje czy agencje marketingowe z powodzeniem wpisują się w krajobraz miast oraz rynek pracy i przyciągają klientów.

Szereg nowych fenomenów, które można obserwować współcześnie w tematyce pracy osób z niepełnosprawnościami powoduje potrzebę podjęcia interdyscyplinarnej debaty na temat zatrudnienia, rynku pracy, nowych zawodów oraz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w kontekście istniejących rozwiązań systemowych i prawnych wspierających zatrudnianie tej kategorii społecznej.

Problematyka konferencji

 • Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy
 •  Aktywizacja zawodowa
 • Znaczenie i rola technologii asystujących w pracy
 • Kształcenie zawodowe
 • Absolwenci z niepełnosprawnościami na rynku pracy
 • Czynniki wpływające na wykluczenie osób z niepełnosprawnościami z rynku pracy
 • Elastyczne formy pracy i telepraca
 • Wolontariat i nieodpłatne formy pracy osób z niepełnosprawnościami;
 • Rehabilitacja zawodowa
 • Przedsiębiorstwa społeczne a praca osób z niepełnosprawnościami
 • Satysfakcja z pracy i relacje zawodowe osób z niepełnosprawnościami
 • Przedsiębiorczość osób z niepełnopsrawnościami 
 •  
 •