Kronika

2024

Konferencja Disability Studies in Eastern Europe: Reconfigurations 16-18 maja 2024 r. Kraków

Konferencja Disability Studies in Eastern Europe: Reconfigurations już się zakończyła. Przez trzy dni od 16-18 maja 2024 r. odbyło się wiele inspirujących paneli, podczas których w międzynarodowym gronie można było wymienić doświadczenia, dzielić się wiedzą i wynikami prowadzonych badań oraz analiz. Nasza Sekcja w dniu 16 maja 2024 zorganizowała panel, pt. „Emerging Technologies Empowering Disability: A Paradigm Shift or Augmenting Perspectives?”
Członkowie i członkinie naszej Sekcji występowali również w innych panelach, które organizowali lub współorganizowali.

Seminarium online pt. „Badanie aktywności osób z niepełnosprawnościami w społecznej przestrzeni Internetu: metodologia i etyka badań”

Sekcja Socjologii Niepełnosprawności Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS) serdecznie zaprasza na naukowe seminarium poświęcone tematyce aktywności osób z niepełnosprawnościami w społecznej przestrzeni Internetu. W trakcie spotkania skoncentrujemy się na dyskusji nad metodologią badań, wyzwaniami oraz problemami z jakimi mierzą się badacze i badaczki w sieci oraz kwestiami etycznymi związanymi z tym obszarem.
Udział w dyskusji wezmą:
Mateusz Smieszek (UMK), który podzieli się swoimi doświadczeniami i wnioskami z analizy kampanii społecznych obecnych na YouTube, które zaprezentowane zostały w pracy doktorskiej, zatytułowanej: „Netnographic research on social campaigns on YouTube as an area of the empowerment of people with disabilities”.
Iwona Leonowicz-Bukała, Monika Struck-Peregończyk (WSIiZ w Rzeszowie), które przedstawią „Problemy metodologiczne badań treści online w kontekście Disability Studies”
Prezentacje te będą stanowić punkt wyjścia do pogłębionej dyskusji na temat narzędzi badawczych, wyzwań metodologicznych oraz ukazania znaczenia społecznej roli Internetu jako przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami. Pozwoli to na pogłębienie refleksji naukowej wokół złożoności metodologicznej badań prowadzonych online w kontekście Disability Studies oraz wyzwań związanych z analizą wirtualnych społeczności, treści publikowanych online i etyką prowadzonych badań.
Podczas seminarium prelegenci i prelegentki zaprezentują swoje badania oraz podzielą się wnioskami. Następnie otworzymy dyskusję, w której uczestnicy będą mieli szansę zadawać pytania, dzielić się swoimi doświadczeniami oraz refleksjami na temat prezentowanych zagadnień. Zachęcamy do udziału zarówno badaczy, jak i praktyków oraz osoby z niepełnosprawnościami, których perspektywa jest niezwykle cenna w kontekście analizowanych zagadnień.
Moderacja:
Mariola Racław, UW
Dorota Żuchowska-Skiba AGH w Krakowie
Serdecznie zapraszamy do udziału w dyskusji, która pozwoli nam zgłębić tę istotną problematykę i poszerzyć naszą wiedzę na temat roli społecznej przestrzeni internetowej dla osób z niepełnosprawnościami.

2023

Spotkanie z laureatkami III edycji "Konkursu na Najlepszą Pracę Licencjacką i Magisterską z obszaru Socjologii Niepełnosprawności"

Zapraszamy na spotkanie z laureatkami III edycji „Konkursu na Najlepszą Pracę Licencjacką i Magisterską z obszaru Socjologii Niepełnosprawności”
Podczas tego wydarzenia zwycięskie prace zaprezentują:
Sylwia Butkiewicz, autorka pracy, pt. „Analiza działań wspierających studentów z niepełnosprawnościami na polskich uczelniach wyższych”
Katarzyna Warmons, która napisała pracę zatytułowaną „Projektowanie uniwersalne jako metoda przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z dysfunkcją wzroku”.
Zapraszamy na wysłuchanie prezentacji oraz dyskusji wszystkich zainteresowanych!
Udział w spotkaniu nie wymaga rejestracji i jest bezpłatny.

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Niepełnosprawność i praca - wymiary, konteksty , perspektywy" 10 maja 2023 Łódź

Plakat V ogólopolskiej konferencji naukowej Niepełnosprawność i praca
Cel konferencji
Zainicjowanie i stworzenie debaty na temat aktywności zawodowej oraz pracy osób z niepełnosprawnościami ma dziś istotne znaczenie. Stanowią one bowiem w życiu osoby z niepełnosprawnością bardzo ważny element kształtujący jej podmiotowość ekonomiczną oraz poczucie niezależności i samostanowienia. Wpływają też w istotny sposób na tożsamości budowane przez osoby z niepełnosprawnościami. Pozwalając na zbudowanie pozywanego obrazu samych siebie oraz tworząc przestrzeń dla zmiany stereotypowego wyobrażenia o osobach z niepełnosprawnościami w społeczeństwie.
Dziś, kiedy wracamy do normalności po okresie epidemii wywołanej wirusem COVID-19 podjęcie zagadnienia pracy osób z niepełnosprawnościami jest szczególnie istotne. Z jednej strony ten czas spowodował przyspieszenie szeregu zmian na rynku pracy, a jednocześnie zdynamizował procesy zachodzące pod wpływem coraz większego znaczenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych we współczesnej gospodarce. W XXI wieku w rozwiniętych społeczeństwach źródłem wzrostu gospodarczego i generowania zysku stała się wiedza i umiejętności z zakresu projektowania systemów informatycznych, przetwarzania informacji oraz budowania przestrzeni do komunikacji i aktywności konsumpcyjnych online we wszystkich sektorach i barażach gospodarki. Rozwijający się segment rynku IT, e-commerce oraz usług online sprzyjają wprowadzaniu elastycznych form pracy oraz telepracy. Zmiany te jednocześnie otworzyły dla osób z niepełnosprawnościami rynek pracy, ale stały się również przyczyną wykluczenia dla osób nie mających odpowiednio rozwiniętych umiejętności i kompetencji cyfrowych.
Z drugiej strony można dostrzec dziś zwrot w kierunku społecznej odpowiedzialności biznesu oraz docenianiu różnorodności w procesach projektowania i wdrażania rozwiązań komercyjnych w szeregu branż. W wielu podmiotach gospodarczych i firmach wprowadzane są wytyczne wpisujące się w realizację w praktyce polityki różnorodności. Wszystko to sprawia, że osoby z niepełnosprawnościami są coraz częściej nie tylko obecne na otwartym rynku pracy, np. w branży IT. Jednocześnie jednak należy zauważyć opierając się na danych GUS, że wskaźniki zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami wciąż są stosunkowo niskie i wiele osób w wieku produkcyjnym nadal pozostaje poza rynkiem pracy. W ten trend wpisuje się też rozwój inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości społecznej, które nastawione są na promocję zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnościami. Prowadzone przez przedsiębiorstwa społeczne kawiarnie, restauracje czy agencje marketingowe z powodzeniem wpisują się w krajobraz miast oraz rynek pracy i przyciągają klientów.
Szereg nowych fenomenów, które można obserwować współcześnie w tematyce pracy osób z niepełnosprawnościami powoduje potrzebę podjęcia interdyscyplinarnej debaty na temat zatrudnienia, rynku pracy, nowych zawodów oraz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w kontekście istniejących rozwiązań systemowych i prawnych wspierających zatrudnianie tej kategorii społecznej.
Problematyka konferencji:
✅ Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy
✅ Aktywizacja zawodowa
✅Znaczenie i rola technologii asystujących w pracy
✅Kształcenie zawodowe
✅Absolwenci z niepełnosprawnościami na rynku pracy
✅Czynniki wpływające na wykluczenie osób z niepełnosprawnościami z rynku pracy
✅Elastyczne formy pracy i telepraca
✅Wolontariat i nieodpłatne formy pracy osób z niepełnosprawnościami
✅Rehabilitacja zawodowa
✅Przedsiębiorstwa społeczne a praca osób z niepełnosprawnościami
✅Satysfakcja z pracy i relacje zawodowe osób z niepełnosprawnościami
✅Przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami
Konferencja uzyskała dofinasowanie z programu „Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki

Spotkanie autorskie z Tomaszem Kasprzakiem autorem książki "Świat społeczny osób głuchoniewidomych - analiza socjologiczna".

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Tomaszem Kasprzakiem autorem książki „Świat społeczny osób głuchoniewidomych – analiza socjologiczna”.
Warto przypomnieć, że rozprawa doktorska pt. „Świat społeczny osób głuchoniewidomych – analiza socjologiczna”, która była podstawą wydanej w tym roku książki, zajęła I miejsce w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu PFRON „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace doktorskie i magisterskie dotyczące niepełnosprawności.
W związku z tym zapraszamy do udziału w dyskusji, pozwalającej lepiej poznać i zrozumieć złożone konteksty związane z funkcjonowaniem oraz doświadczaniem rzeczywistości społecznej przez osoby głuchoniewidome.
——
Tomasz Kasprzak jest doktorem socjologii , pedagogiem. Pracuje jako asystent naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Pedagogiki Społecznej na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Głównym obszarem jego zainteresowań są socjologia niepełnosprawności i surdotyflopedagogika. Szczególne miejsce w badaniach Tomasza Kasprzaka zajmuje koncentruje na aktywność społeczna osób głuchoniewidomych w Polsce oraz Republice Czeskiej.
Link do Wydawnictwa: https://wydawnictwo.uwb.edu.pl/…/503-wiat-spoleczny… 

 
Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Sekcja Socjologii Niepełnosprawności PTS oraz Biblioteka Wolność zapraszają na trzecie spotkanie z cyklu Socjologia (w) Wolności pt. „Troska jest żywa i aktualna”? – opiekunowie osób z niepełnosprawnościami: codzienność – społeczeństwo – państwo.
Inspiracją do spotkania jest książka Magdaleny Moskal „Emil i my”, w której Autorka opowiada na podstawie własnego doświadczenia biograficznego o pracy opiekuńczej, o trosce, a także o roli matki
dziecka z niepełnosprawnością oraz roli matki w ogóle. Autorka pokazuje codzienność swojej rodziny, jej radosne strony i te, które ją złoszczą, przedstawia spotkania z bliskim i dalszym otoczeniem, a także swoje zmagania z systemem. Poprzez indywidualne doświadczenie Autorki porozmawiamy o sytuacji osób opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami, przede wszystkim o tym, że chciałyby one godnie troszczyć się o swoich bliskich.
Do rozmowy zaproszone zostały:
Magdalena Moskal, redaktorka i nauczycielka akademicka. Prowadzi zajęcia na edytorstwie UJ. Publikowała m.in. w miesięczniku „Znak”, magazynie „Pismo”, „Dwutygodniku” i „Nowej Europie Wschodniej”. Jest matką trójki dzieci. Jej książka „Emil i my. Monolog wielodzietnej matki” (Karakter, 2021) została nagrodzona nagrodą Krakowską Książką Miesiąca.
Agnieszka Wołowicz, doktor habilitowana, pedagog specjalny, psycholog kliniczny. Adiunkt na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się̨ badaniami w obszarze disability studies, jest autorką publikacji dotyczących kobiet z niepełnosprawnościami. Działaczka organizacji pozarządowych, zaangażowana w projekty społeczne dotyczące wdrażania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
Mariola Racław (moderatorka spotkania), doktor habilitowana, socjolożka. Pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Jej główne pola zainteresowań badawczych to: socjologia rodziny oraz starzenia się i niepełnosprawności a także analizy polityki rodzinnej i ludnościowej w perspektywie socjologicznej. Autorka artykułów, publikacji naukowych oraz analiz i ekspertyz dotyczących obszaru pomocy społecznej, polityki rodzinnej i ludnościowej. Współzałożycielka i wiceprzewodnicząca Sekcji Socjologii Niepełnosprawności PTS. Członek RRL.

II edycja Konkursu na Najlepsza Pracę Licencjacką lub Magisterską z zakresu Socjologii Niepełnosprawności

W II edycji decyzją Jury Konkursu nagrodę w kategorii prac magisterskich otrzymała praca, pt. „Cyber Diabetycy – analiza wirtualnych grup wsparcia dla osób z cukrzycą typu 1″ autorstwa Katarzyny Wątur. Obroniona na Uniwersytecie Warszawskim. Promotorką pracy była Pani Doktor Agata Komendant-Brodowska.
Podczas spotkania Autorka zaprezentuje nagrodzoną pracę.
Zapraszamy!

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Niepełnosprawność i Edukacja

Tematyka edukacji w kontekście niepełnosprawności ma dziś istotne znaczenie. Z jednej strony – wynika to z problemów, jakie dotknęły uczniów, nauczycieli oraz szkoły w dobie pandemii COVID-19. Wiadomo, że wraz z zamknięciem placówek edukacyjnych i przejściem na metody pracy i komunikacji online, zmienił się w zasadniczy sposób organizacji nauki oraz warunki jej realizacji. Planowana konferencja pozwoli na zdiagnozowanie problemów związanych z kształceniem osób z niepełnosprawnościami i realizacją ich potrzeb oraz wspieraniem w rozwoju. Dzięki wystąpieniom prezentującym najnowszy stan wiedzy i wyniki prowadzonych badań możliwe będzie również wskazanie pożądanych kierunków w kształceniu osób z niepełnosprawnościami. Z drugiej strony – kształcenie osób z niepełnosprawnościami stanowi istotny element polityki społecznej. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych w artykule 24 zobowiązuje państwa – strony konwencji do zapewnienia włączającego systemu edukacji na wszystkich poziomach edukacji w społecznościach, w których żyją, a także stwierdza wprost: „osoby niepełnosprawne nie będą wykluczane z powszechnego systemu edukacji ze względu na niepełnosprawność, a także, że dzieci niepełnosprawne nie będą wykluczane z bezpłatnej i obowiązkowej nauki w szkole podstawowej lub z nauczania na poziomie średnim”. Dostrzegając szczególne znaczenie edukacji dla osób z niepełnosprawnością, konferencja będzie możliwością wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami podejmującymi refleksję teoretyczną oraz badania naukowe między innymi nad następującymi zagadnieniami szczegółowymi:
Zagadnienia szczegółowe:
1. uczeń z niepełnosprawnością;
2. student z niepełnosprawnością;
funkcjonowanie przedszkoli i szkół integracyjnych;
szkolnictwo specjalne;
orzecznictwo poradni psychologiczno-pedagogicznych;
edukacja ustawiczna dorosłych osób z niepełnosprawnością;
bariery edukacji osób z niepełnosprawnościami;
prawo dotyczące osób z niepełnosprawnością a edukacja;
edukacja osób z niepełnosprawnością w czasie pandemii COVID-19.
Wymienione zagadnienia mają charakter przykładowy, jesteśmy otwarci na inne propozycje mieszczące się w tematyce konferencji.
Komitet naukowy:
dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
dr hab. Hanna Kędzierska, Uniwersytet Warmińsko Mazurski
dr hab. Tomasz Masłyk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
dr hab. Jakub Niedbalski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Mariola Racław, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Beata Szluz, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Iwona Taranowicz, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Uniwersytet Warszawski
Komitet organizacyjny:
Grzegorz Całek, Uniwersytet Warszawski
dr Marta Sałkowska, Collegium Civitas, Warszawa
dr Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz, Uniwersytet Łódzki
Milena Trojanowska, Uniwersytet Łódzki
dr Dorota Żuchowska-Skiba, Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
obraz ma charakter ozdobny, zawiera tytuł semianrium

15 grudnia o odbyło się Seminarium pt. „Ukraińscy uchodźcy z niepełnosprawnościami w Polsce. Praktyki pomocowe w obliczu kryzysu wojennego”. Zostało ono zorganizowane wspólnie z Zakładem Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych, Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych i Uniwersytetem Warszawskim  zorganizowane wspólnie z Zakładem Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych, Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych i Uniwersytetem Warszawskim.

Podczas seminarium omawiane były praktyki profesjonalnego pomagania osobom z niepełnosprawnością – uchodźcom wojennym z Ukrainy. Poruszane zagadnienia obejmowały w szczególności:

  • proces pomagania,
  • zebrane doświadczenia,
  • uruchomione innowacje,
  • kwestie najbardziej newralgiczne w profesjonalnym pomaganiu.

Seminarium prowadzone było online.

Wydarzenie to zaowocowało powstaniem otwatej grupy na FB Ukraińscy uchodźcy z niepełnosprawnościami w Polsce , która ma stanowić forum wymiany informacji dla podmiotów zaangazowanych w pomoc osobom z niepełnosprawnosciami z Ukrainy.

Spotkanie grupy „Młodych Badaczy Studiów o Niepełnosprawności"

27 października 2022 w godz. 17.30 -19.00 odbyło się seminarium inauguracyjne spotkanie grupy „Młodych Badaczy Studiów o Niepełnosprawności”.
Seminarium to było zorganziowane w formie hybrydowej (w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie oraz na Teams).
Opiekunkami grupy i organizatorkami spotkań są dr Marta Sałkowska i mgr Milena Trojanowska.

Spotkanie Sekcji

W piątek 16.09.2022 o godzinie 18.00-19.30 w sali 3.021 na Wydziale Lingwistyki UW (ulica Dobrej 55) odbyło się spotkanie Sekcji.
Zdjęcie w kolorze niebiesko czarnym po lewej stronie w kółku zdjęcie kobiecej ręki przyciśniętej do szyby ale słabo widocznej z powodu deszczu. Obok napis: " Seminarium Sekcji PTS Socjologii Niepełnosprawności Problem przemocy wobec kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami. 3 grudia 2021". U góry po prawej logo Sekcji.

3 grudnia na który przypada Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami stał okazją do podjęcia w tym roku (2021) debaty na temat zjawiska przemocy wobec kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami. Problem ten jest bardzo istotny, ponieważ dotyka dużą część środowiska osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z Rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sytuacji kobiet niepełnosprawnych 34% kobiet dotkniętych problemami zdrowotnymi lub niepełnosprawnością doświadczyło w swoim życiu przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony partnera. Dodatkowo są one od dwóch do pięciu razy bardziej narażone na bycie ofiarami przemocy niż kobiety pełnosprawne. Kobiety z niepełnosprawnościami doświadczają przemocy również w miejscach publicznych. Padają jej ofiarami na ulicy, w pracy, w szpitalach, przychodniach, urzędach, domach pomocy społecznej. Zgodnie z przytoczoną Rezolucją kobiety i dziewczęta z niepełnosprawnościami mogą doświadczać specyficznych form przemocy, które są trudne do rozpoznania, takich jak usuwanie lub niszczenie urządzeń służących danej osobie do poruszania się lub uniemożliwianie dostępu do zasobów związanych z niepełnosprawnością w społeczności lub wizyt w placówkach opieki zdrowotnej itp. Okres epidemii i przymusowa izolacja pogłębiła te problemy i spowodowała wzrost przemocy w domach i instytucjach, co wiązało się między innymi ze zmniejszeniem zakresu kontroli i ograniczeniem kontaktów społecznych. Należy zwrócić również uwagę na to, że niektóre rozwiązania prawne dopuszczają działania, mające znamiona przemocy. Zakaz zawierania małżeństw przez osoby z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną, ubezwłasnowolnienie, przymusowe podawanie leków, nadużywanie przymusu bezpośredniego i zamykania w odosobnieniu w szpitalach psychiatrycznych czy domach pomocy społecznej wzmacnia poczucie bezsilności kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami oraz wzmaga przekonanie, że prawo wyklucza je z funkcjonowania na równych prawach w społeczeństwie.

Celem naszego seminarium była zatem krytyczna analiza problemu przemocy, jej przyczyn i konsekwencji, a także wynikających z niej kosztów społecznych, a tym samym ukazanie skali tego zjawiska i specyfiki działań przemocowych na jakie narażone są kobiety i dziewczęta z niepełnosprawnościami.

Dyskusja obejmowała również ocenę skuteczności podejmowanych metod przeciwdziałania zarówno w obszarze profilaktyki jak i reagowania na przemoc wobec kobiet oraz dziewcząt z niepełnosprawnościami w społeczeństwie oraz w ramach różnego rodzaju instytucji.

W spotkaniu wzieły udział:
prof. dr hab. Barbara Gąciarz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
Tytuł wystąpienia: „Eliminacja przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami. Co należy zrobić?”
Agata Teutsch, Fundacja Autonomia https://autonomia.org.pl/
Tytuł wystąpienia: „Time’s up – solidarnie przeciw przemocy wobec dziewczyn* i kobiet* z niepełnosprawnościami „
Milena Trojanowska, Uniwersytet Łódzki,
Tytuł wystąpienia: „(Nie)obecne. Głosy kobiet z niepełnosprawnościami w rozmowie o niepełnosprawności”
dr Agnieszka Wołowicz, Uniwersytet Warszawski
Tytuł wystąpienia: „Przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnością intelektualną”
Spotkanie moderował Jakub Niedbalski, Uniwersytet Łódzki i Mariola Racław, Uniwersytet Warszawski

Było to bardzo inspirujace spotkanie i mamy nadziję że kolejne Seminaria też będą okazają do dyskusji na ważne dla środowiska osób z niepełnosprawnosciami i ich sojuszików/ sojuszniczek tematów!


Ogólnopolska konferencja naukowa

Zmagania z codziennością w czasach wzmożonego ryzyka.
Strategie jednostek i rodzin w radzeniu sobie z niepewnością

W dniu 10-11 czerwca 2021 we Wroclawiu odbyła sie konferencja, organizowana przez : Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego,Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW w Warszawie, Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Sekcja Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności PTS, Sekcja Pracy Socjalnej PTS, Sekcja Socjologii Niepełnosprawności PTS. 

W ramach tego wydarzenia zorganiowana została  sesja plenarna, pt. „Doświadczanie niepełnosprawności w czasie pandemii”. Podczas, której wystapiły: prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys (UW), dr hab. Ewa Giermanowska, prof. UW, dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH. Póżniej odbyła się dyskusja na temat wpływu pandemii na życie osób z niepełnosprawnościami. 


Mid-Term Conference of the Research Network of Sociology of Health & Illness European Sociological Association

Mid-Term Conference of the Research Network of Sociology of Health & Illness European Sociological Association (RN16ESA) „Health and health care in Europe: between inequalities and new opportunities” odbyła się  w terminie 17-21 lutego 2021 roku w Krakowie, wszystkie wystąpienia były prezentowane na ZOOMie ze względu na epidemię Covid-19.

Sesja 5 „Disability in the medical and social perspective” była prowadzona przez Sekcję Socjologii Niepełnosprwności PTS. Spośród wielu zgłoszeń zakwalifikowano 5 referatów do wygłoszenia w jej ramach. Występienia były zróżnicowane co doskonale ukazują abstakty wystąpień naszych Prelegentek i Prelegentów.

To była pierwsza międzynarodowa konferencja naszej Sekcji – wypływamy na szerokie międzynarodowe wody i mamy nadzieję na spotkanie w ramach ESA 2021.


III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Wirtualizacja codzienności osób z niepełnosprawnościami
w dobie epidemii

4 grudnia 2020 roku odbyła się konferencja, której organizatorami była Sekcja Socjologii Niepełnosprawnosci i Wydział Humanistyczny AGH. W takcie konferencji zaprezentowano 16 referatów, które podejmowały tematykę, min. dostępności technologii internetowych dla osób z niepełnosprawnościami, edukacji online i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, rehabilitacji i fizjoterapia online, wirtualnych sieci wsparcia – formalne i nieformalne, wirtualizacji kontaktów społecznych osób z niepełnosprawnościami  oraz potencjału gier cyfrowych

W trakcie dyskusji poruszano kwestie wpływu technologii na funkcjonowanie osób z niepełnościami podkreślając wpływ epidemii na zachodzący proces ucyfrowienia oraz wirtualizacji codzienności. Ponad 100 osób w trakcie konferencji – prowadzonej online – uczestniczyło w wystąpieniach i zadawło pytania prelegentom. Pokazuje to, że tematyka wpisywałą się w aktualne problemy z jakimi zmaga się środowisko osób z niepełnosprawnosciami oraz społeczeństwo.


Zebranie Sekcji 4.12.2020

4 grudnia spotkaliśmy się w gronie czlonków Sekcji, żeby podsumować miniony rok oraz przedstawić plan działań na kolejne miesiące. Dyskusja dotyczyła planów zwiazanych z organizacją konferencji oraz zaplanowanych  publikacyji  na przyszły rok oraz przygotowań do Zjadu PTS.

Zebranie ze względu na epidemię odbyło się na platformie ZOOM. 

II Ogólnopolska Konferencja
Zrozumieć Niepełnosprawność. Doświadczenia młodych badaczy

13 grudnia odbyła się organizowana przez Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW i Sekcję PTS Socjologii Niepełnosprawności Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zrozumieć niepełnosprawność.Doświadczenia młodych badaczy. W ramach której 13 badaczy i badaczek przedsatwiło referatyukazujące różne perspektywy badania niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnościami.


Spotkanie autorskie z Jolantą Rzeźnicką-Krupą

02.12. 2019 roku o godzinie 15.30 w Instytucie Pedagogiki na Uniwersytu Gdańskiego odbył się wykład wokół książki  pod tytułem: „Społeczne ontologie niepełnosprawności” autorstwa Jolanty Rzeźnickiej-Krupy. Uczestnicy mogli zapoznać się z tematyką ksiązki oraz posłuchać o koncepcji jej powstania oraz podyskutować na temat społecznych ontologii niepełnosprawnosći oraz problemów związanych z badaniem niepełnosprawności. Organizatorami spotkania była Sekcja PTS Socjologii Niepełnosprawności i Instytut Pedagogiki  Uniwersytetu Gdańskiego.

plakat zapraszający na spotkanie autorskie z Jolatą Rzeźnicką - Krupą. Na plakacie na tle utrzymanym w kolorystyce niebiesko- żółto-czerwonej przypomnijącej maźnięcia grubym pedzlem malarskim znajdują sie informacje o wydarzeniu.


Spotkanie autorskie z Kamilem Pietrowiakiem

28.10. 2019 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, odbyło się spotkanie autorskie z Kamilem Pietrowiakiem, autorem książki pt. „Świat po omacku. Etnograficzne studium (nie)widzenia i (nie)sprawności”. Uczestnicy mogli zapoznać się z  treścią książki oraz posłuchać o samych badaniach, na których została oparta i podyskutować na temat specyfiki funkcjonowania środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku w kontekście ich relacji z osobami widzącymi oraz funkcjonowania w społeczeństwie. 

Dziękujemy Autorowi za wystąpienie oraz uczestnikom za obecność na spotkaniu i udział w dyskusji.


Zebranie członków Sekcji PTS Socjologia Niepełnosprawności 13 września 2019 Wrocław

W dniu 13.09.2019 o godzinie 15. 30 w Auli 0.3 na Stadionie we Wrocławiu w ramach XVII Zjazdu PTS odbyło się zebranie czlonków Sekcji Socjologii Niepełnosprawności PTS.

W trakcie zebrania przedyskutowano najważniejszych kwestie związany z funkcjonowaniem Sekcji oraz wspólnie wypracowano jej plan działania na najbliższe lata.


XVII Zjazd Socjologiczny 11-14 września 2019 Wrocław

W dniach 11-14.09.2019 odbył się XVII Zjazd Socjologiczny. Przez cztery dni mielismy okazję wysłuchać wystąpień, które zaprezentowano w  pięciu sesjach. W ich ramach zaplanowano 31 wystąpień w formie referatów (wygłoszonych i wyłożonych), które przedstawili badacze reprezentujący 14 ośrodków naukowych w Polsce oraz praktycy reprezentujący organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jak badać zjawisko niepełnosprawności? Szanse i zagrożenia założeń
teoretycznych i metodologicznych studiów nad niepełnosprawnością"

W piątek 14 czerwca 2019 roku na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Łodzi odbyła się organizowana przez Sekcję I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod tytułem „Jak badać zjawisko niepełnosprawności? Szanse i zagrożenia założeń teoretycznych i metodologicznych studiów nad niepełnosprawnością”. Uczestniczyło w niej 37 osób z 16 ośrodków naukowych w Polsce. Zorganizowano dwie sesje plenarne poświęcone  metodologicznym i teoretycznym problemom badań nad niepełnosprawnością oraz dwie sesje równoległe, które koncentrowały się na sposobach badania podmiotowości i tożsamości osób z niepełnosprawnościami oraz ukazywały edukację jako obszar badań nad aktywnością tego środowiska. Łącznie na konferencji można było wysłuchać 20 wystąpień, oraz wziąć udział w zajęciach warsztatowych poświęconych funkcjonowaniu osób głuchoniewidomych w codziennych sytuacjach oraz ich edukacji i rehabilitacji.


Odczyt Marioli Racław laureatki Konkursu o Nagrodę im. Elżbiety Tarkowskiej

8 kwietnia 2019 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odbył się odczyt dr hab. Marioli Racław, laureatki II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Elżbiety Tarkowskiej, odnośnie książki „Zinstrumentalizowane rodzicielstwo. Rodziny zastępcze – między usługą a odruchem serca. Perspektywa socjologiczna”,  która została nagrodzona w kategorii praca naukowa z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Organizatorami konkursu byli Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Instytut Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Instytut Studiów Politycznych PAN jako wydawca kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo”.
Celem konkursu jest pogłębienie i upowszechnienie wiedzy o współczesnych problemach społecznych oraz inspirowanie i promowanie nowych form i metod do ich przezwyciężania.

Odczyt organizował Oddział Łódzki PTS oraz Sekcja Socjologii Niepełnosprawności PTS.

link do wydarzenia: aDDisr%jgkiw7nOU

Skip to content