CFP Inkluzywne technologie cyfrowe. Perspektywy, możliwości i ograniczenia

Problematyka monografii

Pandemia COVID-19 przyspieszyła przeniesienie wielu aktywności do przestrzeni wirtualnej, co zwiększyło znaczenie dostępności cyfrowej. Kluczowym pytaniem staje się, jak zasoby internetowe i technologie cyfrowe są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami i jak mogą one uczestniczyć w wirtualnej przestrzeni.

owoczesne technologie są często przedstawiane jako narzędzia wspierające samodzielność i niezależność osób z niepełnosprawnościami. Wśród nich znajdują się innowacyjne rozwiązania, takie jak kontrolery i aplikacje dostosowane do specyficznych potrzeb. Pomimo korzyści, zaawansowane technologie mogą jednak tworzyć również nowe bariery i prowadzić do cyfrowego wykluczenia, wymagając specjalistycznych umiejętności cyfrowych. Monografia pozwoli zaprezentować różnorodne problemy oraz wyzwania stojące przed dostępnością cyfrową, a także ukazać dobre praktyki w tym obszarze.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji prezentacji, wyników badań, refleksji teoretycznych oraz innowacyjnych rozwiązań w obszarze dostępności cyfrowej. liczymy na śmiałe diagnozy, rekomendacje oraz analizy ukazujące wyzwania związane z dostępnością cyfrową.

Przykładowe tematy

 

  • Wdrażanie rozwiązań z zakresu dostępności cyfrowej
  • Dobre praktyki we wdrażaniu dostępnych rozwiązań w instytucjach publicznych i prywatnych
  • Sposoby wykorzystania nowoczesnych technologii internetowych przez osoby z niepełnosprawnościami
  • Obecność osób z niepełnosprawnościami w projektowaniu dostępności rozwiązań cyfrowych
  • Cyfrowe wykluczenie
  • Technologie asystujące
  • Emancypacyjne technologie
  • Społeczności/wspólnoty wirtualne osób z niepełnosprawnościami
  • Dostępność gier dla osób z niepełnosprawnościami
  • Projektowanie inkluzyjne vs uniwersalne aplikacji i stron www

Terminy

30.09.2024 – zgłoszenie propozycji artykułu do  monografii

06.10.2024 – informacja o przyjęciu zgłoszenia

30.11.2024 – przesłanie gotowego tekst artykułu

Gotowe artykuły prosimy przesyłać na adres: sekcjasnpts@gmail.com

Monografia ukaże się w 2025 roku.

Opublikowano w Inne