Wyniki Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską i Licencjacką z Zakresu Socjologii Niepełnosprawności

Edycja III 2021/2022

Konkurs na Najlepszą Pracę Licencjacką i Magisterską z Obszaru Socjologii Niepełnosprawności został roztrzygnięty!
Decyzją Jury pierwsze miejsce w kategorii praca magisterska zajęła Pani Sylwia Butkiewicz, która przygotowała pracę, pt. „Analiza działań wspierających studentów z niepełnosprawnościami na polskich uczelniach wyższych”.
Wyróżnienie w kategorii licencjackich otrzymała Pani Katarzyna Warmons, za pracę zatytułowaną „Projektowanie uniwersalne jako metoda przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z dysfunkcją wzroku”.
Gratulujemy!

Edycja II 2020/2021

Jury Konkursu zdecydowało się nie przyznawać nagrody ani wyróżnienia w kategorii prac licencjackich.

Decyzją Jury nagrodę w kategorii prac magisterskich otrzymała praca, pt. „Cyber Diabetycy – analiza wirtualnych grup wsparcia dla osób z cukrzycą typu 1″ autorstwa Katarzyny Wątur. Obroniona na Uniwersytecie Warszawskim. Promotorką pracy była Pani Doktor Agata Komendant-Brodowska.

Edycja I 2019/2020

Jury Konkursu zdecydowało się nie przyznawać nagrody głównej ani wyróżnienia w kategorii prac magisterskich.

Decyzją Jury wyróżnienie w kategorii prac licencjackich otrzymała Pani Karolina Machnik za pracę pt. ” Moodpal – projekt aplikacji monitorującej nastrój dla osób chorych na depresję oraz doświadczających stanów obniżonego nastroju”. Obroniona na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Promotorką pracy była dr Maria Stojkow.