Redakcje monografii

okładka monografii Niepełnosprawnosć i Edukacja

 Niepełnosprawność i Edukacja

red. Grzegorz Całek, Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Marta Sałkowska, Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz, Dorota Żuchowska-Skiba

okładka książki

Życie z niepełnosprawnością w świecie VUCA

red. Grażyna Mikołajczyk-Lerman, Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz

Okładka ksiązki czerwona zawiera zdjęcia na którym dwie osoby z niepełnospranościa intelektualna siedzą na sali gimnastycznej jedna z nich używa samrtfona.

Wirtualizacja życia osób z niepełnosprawnościami

red. Grzegorz Całek, Jakub Niedbalski, Mariola Racław i Dorota Żuchowska-Skiba

Zielona okładka na której sa dwa zdjecia na pierwszy młody mężczyzna z niepełnosprawnością intelektualną bawi się z dziewczynką na drugim młody mężczyzna z niepełnosprawnością intelektualna pozuje przy nodze smoka wawelskiego.

Zrozumieć niepełnosprawność. Problemy, badania, refleksje

red. Grzegorz Całek, Jakub Niedbalski, Mariola Racław i Dorota Żuchowska-Skiba

okładka niebieska, na górze na środku na białym tle tytuł Jak badać zjawisko niepełnosprawności na czarno, poniżej Szanse i zagrożenia założeń teoretycznych i metodologicznych studiów nad niepełnosprawnością na niebiesko i poniżej redaktorzy monografii na niebieskim tle Grzegorz Całek, Jakub Niedbalski, Dorota Żuchowska-Skiba. Następnie w czarnych kwadratach znak z osóbą na wózku na śmieciach leżący.

Jak badać zjawisko niepełnosprawności Szanse i zagrożenia założeń teoretycznych i metodologicznych studiów nad niepełnosprawnością

Pod red. Grzegorz Całek, Jakub Niedbalski, Dorota Żuchowska-Skiba, Łódź 2020.

Redakcje czasopism

okładka czasopism Przzegląd Socjologii Jakościowej

Przegląd Socjologii Jakościowej, tom 19, nr 3, 2023

„Rezyliencja osób z niepełnosprawnościami”. pod red Jakuba Niedbalskiego, Marioli Racław i Doroty Żuchowskiej-Skiby

Okładka Societas/Communitas

Societas/ Communitas 1 (33) 2022 „Zjawisko przemocy w życiu osób z niepełnosprawnościami”

Pod redakcją: Jakuba Niedbalskiego, Marioli Racław, Elżbiety Zakrzewskiej-Manterys, Doroty Żuchowskaiej-Skiby

okładka Przeględu Socjologii Jakościowej

 Przegląd Socjologii Jakościowej tom XVIII, nr 3, 2022

"Perspektywa jakościowa w badaniach młodych naukowców" pod red. Mileny Trojanowskiej

Zielona okładka czasopisma z tytułem Przegląd Socjologiczny

Przegląd Socjolgiczny  nr 3/2021

red. Jakub Niedbalski, Dorota Żuchowska-Skiba, Mariola Racław, Sylwia Męcfal

Okładka czasopisma Studia Humanistyczne AGH

Studia Humanistyczne AGH, nr 4, 2020

"Aktywność, podmiotowość, tożsamość – osoby z niepełnosprawnościami w społecznych przestrzeniach życia codziennego" red. Jakuba Niedbalskiego i Marioli Racław

Okładka szara na środku tytuł Przegląd Socjologii Jakosciowej numer rok i tytuł "Płeć w badaniach nad niepełnosprawnością". Z prawej strony w formie marginesu poziomo ozdobne płaskorzeźby.

Przegląd Socjologii Jakościowej, nr 3, 2020

"Płeć w badaniach nad niepełnosprawnością" red. Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba

okładka czasopisma

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, nr 60, 2017.

"Poza wykluczeniem i marginalizacją. Pytanie o aktywność osób niepełnosprawnych w różnych sferach życia codziennego i działania instytucji". red. Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba