Konkurs ma charakter cykliczny, jest  organizowany przez Zarząd Sekcji PTS, która wyznacza Jury konkursu oraz ustala jego terminarz.

Jego celem jest:
– promowanie tematyki związanej z widocznością i obecnością zjawiska z niepełnosprawnością oraz osób
z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, a w szczególności wzmacniania zaangażowania społecznego
członków Sekcji Socjologii Niepełnosprawności w tym obszarze,
– rozwijanie wrażliwości socjologicznej i artystycznej w odniesieniu do prezentowania niepełnosprawności i
problemów oraz aktywności i życia codziennego osób z niepełnosprawnością,
– prezentacja twórczości członków i sympatyków PTS, w tym Sekcji Socjologii Niepełnosprawności w dziedzinie
fotografii,
– stworzenie banku zdjęć do wykorzystania w publikacjach wydawanych pod patronatem Sekcji PTS Socjologii
Niepełnosprawności.