obraz ma charakter ozdobny, zawiera tytuł semianrium

15 grudnia o odbyło się Seminarium pt. „Ukraińscy uchodźcy z niepełnosprawnościami w Polsce. Praktyki pomocowe w obliczu kryzysu wojennego”. Zostało ono zorganizowane wspólnie z Zakładem Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych, Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych i Uniwersytetem Warszawskim  zorganizowane wspólnie z Zakładem Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych, Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych i Uniwersytetem Warszawskim.

Podczas seminarium omawiane były praktyki profesjonalnego pomagania osobom z niepełnosprawnością – uchodźcom wojennym z Ukrainy. Poruszane zagadnienia obejmowały w szczególności:

  • proces pomagania,
  • zebrane doświadczenia,
  • uruchomione innowacje,
  • kwestie najbardziej newralgiczne w profesjonalnym pomaganiu.

Seminarium prowadzone było online.

Wydarzenie to zaowocowało powstaniem otwatej grupy na FB Ukraińscy uchodźcy z niepełnosprawnościami w Polsce , która ma stanowić forum wymiany informacji dla podmiotów zaangazowanych w pomoc osobom z niepełnosprawnosciami z Ukrainy.

Spotkanie grupy „Młodych Badaczy Studiów o Niepełnosprawności"

27 października 2022 w godz. 17.30 -19.00 odbyło się seminarium inauguracyjne spotkanie grupy „Młodych Badaczy Studiów o Niepełnosprawności”.
Seminarium to było zorganziowane w formie hybrydowej (w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie oraz na Teams).
Opiekunkami grupy i organizatorkami spotkań są dr Marta Sałkowska i mgr Milena Trojanowska.

Spotkanie Sekcji

W piątek 16.09.2022 o godzinie 18.00-19.30 w sali 3.021 na Wydziale Lingwistyki UW (ulica Dobrej 55) odbyło się spotkanie Sekcji.
Zdjęcie w kolorze niebiesko czarnym po lewej stronie w kółku zdjęcie kobiecej ręki przyciśniętej do szyby ale słabo widocznej z powodu deszczu. Obok napis: " Seminarium Sekcji PTS Socjologii Niepełnosprawności Problem przemocy wobec kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami. 3 grudia 2021". U góry po prawej logo Sekcji.

3 grudnia na który przypada Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami stał okazją do podjęcia w tym roku (2021) debaty na temat zjawiska przemocy wobec kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami. Problem ten jest bardzo istotny, ponieważ dotyka dużą część środowiska osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z Rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sytuacji kobiet niepełnosprawnych 34% kobiet dotkniętych problemami zdrowotnymi lub niepełnosprawnością doświadczyło w swoim życiu przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony partnera. Dodatkowo są one od dwóch do pięciu razy bardziej narażone na bycie ofiarami przemocy niż kobiety pełnosprawne. Kobiety z niepełnosprawnościami doświadczają przemocy również w miejscach publicznych. Padają jej ofiarami na ulicy, w pracy, w szpitalach, przychodniach, urzędach, domach pomocy społecznej. Zgodnie z przytoczoną Rezolucją kobiety i dziewczęta z niepełnosprawnościami mogą doświadczać specyficznych form przemocy, które są trudne do rozpoznania, takich jak usuwanie lub niszczenie urządzeń służących danej osobie do poruszania się lub uniemożliwianie dostępu do zasobów związanych z niepełnosprawnością w społeczności lub wizyt w placówkach opieki zdrowotnej itp. Okres epidemii i przymusowa izolacja pogłębiła te problemy i spowodowała wzrost przemocy w domach i instytucjach, co wiązało się między innymi ze zmniejszeniem zakresu kontroli i ograniczeniem kontaktów społecznych. Należy zwrócić również uwagę na to, że niektóre rozwiązania prawne dopuszczają działania, mające znamiona przemocy. Zakaz zawierania małżeństw przez osoby z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną, ubezwłasnowolnienie, przymusowe podawanie leków, nadużywanie przymusu bezpośredniego i zamykania w odosobnieniu w szpitalach psychiatrycznych czy domach pomocy społecznej wzmacnia poczucie bezsilności kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami oraz wzmaga przekonanie, że prawo wyklucza je z funkcjonowania na równych prawach w społeczeństwie.

Celem naszego seminarium była zatem krytyczna analiza problemu przemocy, jej przyczyn i konsekwencji, a także wynikających z niej kosztów społecznych, a tym samym ukazanie skali tego zjawiska i specyfiki działań przemocowych na jakie narażone są kobiety i dziewczęta z niepełnosprawnościami.

Dyskusja obejmowała również ocenę skuteczności podejmowanych metod przeciwdziałania zarówno w obszarze profilaktyki jak i reagowania na przemoc wobec kobiet oraz dziewcząt z niepełnosprawnościami w społeczeństwie oraz w ramach różnego rodzaju instytucji.

W spotkaniu wzieły udział:
prof. dr hab. Barbara Gąciarz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
Tytuł wystąpienia: „Eliminacja przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami. Co należy zrobić?”
Agata Teutsch, Fundacja Autonomia https://autonomia.org.pl/
Tytuł wystąpienia: „Time’s up – solidarnie przeciw przemocy wobec dziewczyn* i kobiet* z niepełnosprawnościami „
Milena Trojanowska, Uniwersytet Łódzki,
Tytuł wystąpienia: „(Nie)obecne. Głosy kobiet z niepełnosprawnościami w rozmowie o niepełnosprawności”
dr Agnieszka Wołowicz, Uniwersytet Warszawski
Tytuł wystąpienia: „Przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnością intelektualną”
Spotkanie moderował Jakub Niedbalski, Uniwersytet Łódzki i Mariola Racław, Uniwersytet Warszawski

Było to bardzo inspirujace spotkanie i mamy nadziję że kolejne Seminaria też będą okazają do dyskusji na ważne dla środowiska osób z niepełnosprawnosciami i ich sojuszików/ sojuszniczek tematów!


Ogólnopolska konferencja naukowa

Zmagania z codziennością w czasach wzmożonego ryzyka.
Strategie jednostek i rodzin w radzeniu sobie z niepewnością

W dniu 10-11 czerwca 2021 we Wroclawiu odbyła sie konferencja, organizowana przez : Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego,Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW w Warszawie, Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Sekcja Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności PTS, Sekcja Pracy Socjalnej PTS, Sekcja Socjologii Niepełnosprawności PTS. 

W ramach tego wydarzenia zorganiowana została  sesja plenarna, pt. „Doświadczanie niepełnosprawności w czasie pandemii”. Podczas, której wystapiły: prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys (UW), dr hab. Ewa Giermanowska, prof. UW, dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH. Póżniej odbyła się dyskusja na temat wpływu pandemii na życie osób z niepełnosprawnościami. 


Mid-Term Conference of the Research Network of Sociology of Health & Illness European Sociological Association

Mid-Term Conference of the Research Network of Sociology of Health & Illness European Sociological Association (RN16ESA) „Health and health care in Europe: between inequalities and new opportunities” odbyła się  w terminie 17-21 lutego 2021 roku w Krakowie, wszystkie wystąpienia były prezentowane na ZOOMie ze względu na epidemię Covid-19.

Sesja 5 „Disability in the medical and social perspective” była prowadzona przez Sekcję Socjologii Niepełnosprwności PTS. Spośród wielu zgłoszeń zakwalifikowano 5 referatów do wygłoszenia w jej ramach. Występienia były zróżnicowane co doskonale ukazują abstakty wystąpień naszych Prelegentek i Prelegentów.

To była pierwsza międzynarodowa konferencja naszej Sekcji – wypływamy na szerokie międzynarodowe wody i mamy nadzieję na spotkanie w ramach ESA 2021.


Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Wirtualizacja codzienności osób z niepełnosprawnościami
w dobie epidemii

4 grudnia 2020 roku odbyła się konferencja, której organizatorami była Sekcja Socjologii Niepełnosprawnosci i Wydział Humanistyczny AGH. W takcie konferencji zaprezentowano 16 referatów, które podejmowały tematykę, min. dostępności technologii internetowych dla osób z niepełnosprawnościami, edukacji online i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, rehabilitacji i fizjoterapia online, wirtualnych sieci wsparcia – formalne i nieformalne, wirtualizacji kontaktów społecznych osób z niepełnosprawnościami  oraz potencjału gier cyfrowych

W trakcie dyskusji poruszano kwestie wpływu technologii na funkcjonowanie osób z niepełnościami podkreślając wpływ epidemii na zachodzący proces ucyfrowienia oraz wirtualizacji codzienności. Ponad 100 osób w trakcie konferencji – prowadzonej online – uczestniczyło w wystąpieniach i zadawło pytania prelegentom. Pokazuje to, że tematyka wpisywałą się w aktualne problemy z jakimi zmaga się środowisko osób z niepełnosprawnosciami oraz społeczeństwo.


Zebranie Sekcji 4.12.2020

4 grudnia spotkaliśmy się w gronie czlonków Sekcji, żeby podsumować miniony rok oraz przedstawić plan działań na kolejne miesiące. Dyskusja dotyczyła planów zwiazanych z organizacją konferencji oraz zaplanowanych  publikacyji  na przyszły rok oraz przygotowań do Zjadu PTS.

Zebranie ze względu na epidemię odbyło się na platformie ZOOM. 


Ogólnopolska Konferencja
Zrozumieć Niepełnosprawność. Doświadczenia młodych badaczy

13 grudnia odbyła się organizowana przez Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW i Sekcję PTS Socjologii Niepełnosprawności Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zrozumieć niepełnosprawność.Doświadczenia młodych badaczy. W ramach której 13 badaczy i badaczek przedsatwiło referatyukazujące różne perspektywy badania niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnościami.


Spotkanie autorskie z Jolantą Rzeźnicką-Krupą

02.12. 2019 roku o godzinie 15.30 w Instytucie Pedagogiki na Uniwersytu Gdańskiego odbył się wykład wokół książki  pod tytułem: „Społeczne ontologie niepełnosprawności” autorstwa Jolanty Rzeźnickiej-Krupy. Uczestnicy mogli zapoznać się z tematyką ksiązki oraz posłuchać o koncepcji jej powstania oraz podyskutować na temat społecznych ontologii niepełnosprawnosći oraz problemów związanych z badaniem niepełnosprawności. Organizatorami spotkania była Sekcja PTS Socjologii Niepełnosprawności i Instytut Pedagogiki  Uniwersytetu Gdańskiego.

plakat zapraszający na spotkanie autorskie z Jolatą Rzeźnicką - Krupą. Na plakacie na tle utrzymanym w kolorystyce niebiesko- żółto-czerwonej przypomnijącej maźnięcia grubym pedzlem malarskim znajdują sie informacje o wydarzeniu.


Spotkanie autorskie z Kamilem Pietrowiakiem

28.10. 2019 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, odbyło się spotkanie autorskie z Kamilem Pietrowiakiem, autorem książki pt. „Świat po omacku. Etnograficzne studium (nie)widzenia i (nie)sprawności”. Uczestnicy mogli zapoznać się z  treścią książki oraz posłuchać o samych badaniach, na których została oparta i podyskutować na temat specyfiki funkcjonowania środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku w kontekście ich relacji z osobami widzącymi oraz funkcjonowania w społeczeństwie. 

Dziękujemy Autorowi za wystąpienie oraz uczestnikom za obecność na spotkaniu i udział w dyskusji.


Zebranie członków Sekcji PTS Socjologia Niepełnosprawności 13 września 2019 Wrocław

W dniu 13.09.2019 o godzinie 15. 30 w Auli 0.3 na Stadionie we Wrocławiu w ramach XVII Zjazdu PTS odbyło się zebranie czlonków Sekcji Socjologii Niepełnosprawności PTS.

W trakcie zebrania przedyskutowano najważniejszych kwestie związany z funkcjonowaniem Sekcji oraz wspólnie wypracowano jej plan działania na najbliższe lata.


XVII Zjazd Socjologiczny 11-14 września 2019 Wrocław

W dniach 11-14.09.2019 odbył się XVII Zjazd Socjologiczny. Przez cztery dni mielismy okazję wysłuchać wystąpień, które zaprezentowano w  pięciu sesjach. W ich ramach zaplanowano 31 wystąpień w formie referatów (wygłoszonych i wyłożonych), które przedstawili badacze reprezentujący 14 ośrodków naukowych w Polsce oraz praktycy reprezentujący organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jak badać zjawisko niepełnosprawności? Szanse i zagrożenia założeń
teoretycznych i metodologicznych studiów nad niepełnosprawnością"

W piątek 14 czerwca 2019 roku na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Łodzi odbyła się organizowana przez Sekcję I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod tytułem „Jak badać zjawisko niepełnosprawności? Szanse i zagrożenia założeń teoretycznych i metodologicznych studiów nad niepełnosprawnością”. Uczestniczyło w niej 37 osób z 16 ośrodków naukowych w Polsce. Zorganizowano dwie sesje plenarne poświęcone  metodologicznym i teoretycznym problemom badań nad niepełnosprawnością oraz dwie sesje równoległe, które koncentrowały się na sposobach badania podmiotowości i tożsamości osób z niepełnosprawnościami oraz ukazywały edukację jako obszar badań nad aktywnością tego środowiska. Łącznie na konferencji można było wysłuchać 20 wystąpień, oraz wziąć udział w zajęciach warsztatowych poświęconych funkcjonowaniu osób głuchoniewidomych w codziennych sytuacjach oraz ich edukacji i rehabilitacji.


Odczyt Marioli Racław laureatki Konkursu o Nagrodę im. Elżbiety Tarkowskiej

8 kwietnia 2019 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odbył się odczyt dr hab. Marioli Racław, laureatki II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Elżbiety Tarkowskiej, odnośnie książki „Zinstrumentalizowane rodzicielstwo. Rodziny zastępcze – między usługą a odruchem serca. Perspektywa socjologiczna”,  która została nagrodzona w kategorii praca naukowa z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Organizatorami konkursu byli Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Instytut Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Instytut Studiów Politycznych PAN jako wydawca kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo”.
Celem konkursu jest pogłębienie i upowszechnienie wiedzy o współczesnych problemach społecznych oraz inspirowanie i promowanie nowych form i metod do ich przezwyciężania.

Odczyt organizował Oddział Łódzki PTS oraz Sekcja Socjologii Niepełnosprawności PTS.

Do góry

Skip to content