Aktualności

Zaproszenie do publikacji – „Nowe technologie a empowerment osób z niepełnosprawnościami”

CFP: Numer specjalny “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”

„Wpływ nowoczesnych technologii na empowerment osób z niepełnosprawnościami: Zmiana paradygmatu czy nowa pespektywa?”

Współczesne technologie informacyjne, takie jak gry komputerowe, media społecznościowe (SM), sztuczna inteligencja (AI) i doświadczenia w wirtualnej rzeczywistości (VR), rewolucjonizują sposób, w jaki osoby z niepełnosprawnościami są reprezentowane i uczestniczą w społeczeństwie. Interaktywne narzędzia i gry oparte na nowych technologiach nie tylko umożliwiają personalizację i dostosowanie interfejsu, ale także tworzą przestrzeń dla innowacyjnych rozwiązań wspierających różne rodzaje niepełnosprawności. Niestety mogą również przyczyniać się do dalszego wykluczenia, stygmatyzacji i marginalizacji osób z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy do przesyłania tekstów do numeru specjalnego Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, którego celem jest ukazanie zmieniającej się dynamiki narracji wokół niepełnosprawności w kontekście nowoczesnych technologii, które nie tylko odtwarzają, ale także zmieniają sposób, w jaki społeczeństwo postrzega niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnościami.

Szczególnie zapraszamy do przesyłania artykułów skupiających się na:

– Odtwarzaniu reprezentacji niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnościami obecnych w mediach społecznościowych, grach komputerowych i VR.

– Przedstawieniu potencjału nowoczesnych technologii (gier komputerowych, VR, AI, mediów społecznościowych) w kształtowaniu reprezentacji osób z niepełnosprawnościami i tworzeniu otoczenia otwartego na różnorodność.

– Rozważeniu kwestii dostępności i zaprezentowaniu zastosowania współczesnych technologii w umożliwianiu włączającego dostępu dla osób niepełnosprawnych do obszarów gier, nowych mediów i VR.

Prosimy o przesłanie propozycji artykułów do 30 marca 2024 roku na adres: sekcjasnpts@gmail.com

Na gotowe artykuły czekamy do 30 maja 2024 roku!

Artykuły powinny być przygotowane wg wytycznych czasopisma, https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/_instrukcja-redakcyjna_

IV edycja Konkursu Fotograficznego „Zdjęcie na okładkę”

Z przyjemnością pragniemy ogłosić IV edycję konkursu fotograficznego „Zdjęcie na okładkę”. Tym razem inspiracją dla zgłaszanych prac ma być nasza kolejna monografia, nad którą aktualnie pracujemy. Jej hasło przewodnie: niepełnosprawność i praca

Prace należy zgłaszać na adres sekcjasnpts@gmail.com z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” do 31 marca 2024 r.

Prace Laureatek i Laureatów poprzednich edycji konkursu można zobaczyć otwierając linki:

Edycja 1 

Edycja 2 

Edycja 3 

Gorąco wszystkich zachęcamy do przesyłania swoich prac i udziału w konkursie

IV edycja Konkursu na Najlepszą Pracę Licencjacką i Magisterską z obszaru Socjologii Niepełnosprawności

Serdecznie zapraszamy Absolwentki i Absolwentów do udziału w IV edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Licencjacką i Magisterską z obszaru Socjologii Niepełnosprawności.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe obronione w bieżącym roku (roku ogłoszenia konkursu). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 grudnia br.

Zgłoszenia należy nadsyłać drogą mailową na adres: sekcjasnpts@gmail.com

Zapraszamy do aplikowania!

Więcej informacji na stronie: https://ssn-pts.pl/?page_id=1832

 

 

CFP: „Niepełnosprawność i praca – wymiary, konteksty, perspektywy”

Za nami V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niepełnosprawność i praca – wymiary, konteksty, perspektywy”. Podczas której patronatem medialnym objęły nas takie czasopisma jak: „Folia Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, „Polityka Społeczna”, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, „Studia Humanistyczne AGH. Społeczeństwo. Kultura. Technologia”, planujemy też wydanie monografii recenzowanej. W związku z tym zapraszamy do przesyłania zgłoszeń publikacyjnych. Czekamy na tytuł i abstrakt planowanego artykułu. Pozwoli nam to zdecydować jaki rodzaj publikacji wybrać.

Wyniki III edycji Konkursu na Najlepszą Pracę 2022/23

Konkurs na Najlepszą Pracę Licencjacką i Magisterską z obszaru Socjologii Niepełnosprawności został rozstrzygnięty!

Decyzją Jury pierwsze miejsce w kategorii praca magisterska zajęła Pani Sylwia Butkiewicz, która przygotowała pracę, pt. Analiza działań wspierających studentów z niepełnosprawnościami na polskich uczelniach wyższych.

 

Wyróżnienie w kategorii licencjackich otrzymała Pani Katarzyna Warmons, za pracę zatytułowaną „Projektowanie uniwersalne jako metoda przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z dysfunkcją wzroku”.

 

Gratulujemy!